Jane publikuar rezultatet e provimit nga EKONOMIA E PRODHIMTARISE Qershor-2017

Rezultatet_Testi_II-I_Ekonomia_Qershor-2017

Advertisements
Categories: Uncategorized

Jane publikuar rezultatet e Provimit dhe Testit -2 nga lenda SHKENCA E MATERIALEVE

Categories: Uncategorized

Jane publikuar ne SEMS rezultatet e testit-2_SHKENCA E MATERIAVE_Maj-2017

Categories: Uncategorized

NOFTIM: Jane publikuar rezultatete e testit te I-re nga lënda “EKONOMIA E PRODHIMTARISE”

Categories: Uncategorized